admin

  • B0 B0 Details

    B0

  • Sale Off Noel Sale Off Noel Details

    Sale Off Noel

  • hair entension collection 2015 hair entension collection 2015

    hair entension collection 2015

~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~ * TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

210 000 ₫ 150 000 ₫
0 Review(s)
Giảm giá

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~ * TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn 

195 000 ₫ 140 000 ₫
0 Review(s)
Giảm giá

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~* TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

265 000 ₫
0 Review(s)

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~* TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

215 000 ₫
0 Review(s)

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~* TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

225 000 ₫
0 Review(s)

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~* TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

145 000 ₫
0 Review(s)

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~* TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

160 000 ₫ 110 000 ₫
0 Review(s)
Giảm giá

~~~ Tóc tơ của shop ĐẶC BIỆT ~~~* TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM TÓC GIẢ BÊN SHOP ĐỀU ĐƯỢC DỆT BẰNG SỢI TƠ NHÂN TẠO CAO CẤP KHÔNG ĐỘN VÀ PHA NILÔNG * TÓC KHÔNG BỊ BÓNG* TÓC SUÔN VÀ MỀM MƯỢT* GIỐNG TÓC THẬT TUYỆT ĐỐI* Là loại cao cấp: có thể uốn, duỗi, bấm ở nhiệt độ từ 80 đến 140 độ C* Kẹp và các mối dệt cực kì chắc chắn

155 000 ₫
0 Review(s)

No products at this time.